09140200 «Медициналық оптика»

4S09140201 «Медициналық оптик»

Срок обучения:

9 сынып негізінде: 2 жыл 10 ай.

11 сынып негізінде: 1 жыл 10 ай.

«Медициналық оптик» маманының басты міндеті – оптикалық өнімдерді өндіру. Түлектердің қызмет саласы-халықты көруді түзету құралдарымен қамтамасыз етудің барлық технологиялық тізбегін (сыну диагностикасы, көруді түзету құралдарын) дайындау және  іске асыру. Курс аясында студенттер оптикалық жүйелерді есептеудің теориялық негіздерін, клиникалық офтальмология мен офтальмологиялық диагностиканы, адам анатомиясы мен физиологиясын, көзілдірік пен контактілі линзаларды, көзілдіріктерді, жақтауларды жобалаудың және дайындаудың заманауи технологияларын үйренеді, заманауи өндірістік және офтальмодиагностикалық жабдықтармен жұмыс жасауды меңгереді. «Медициналық оптика» мамандығының өкілі жұмыс істеу үшін арнайы линзалар қажет оптикалық өнімдерді немесе техниканы өндіретін кәсіпорында, сондай-ақ оптика салонында жұмыс істей алады және көзілдірік жасаумен айналысады.

Бұл мамандықтың иелері физика және офтальмология негіздерін меңгеріп, сызбаларды оқи білуі керек. Ол оптиканың дамуын, оған инновацияларды енгізуді мұқият қадағалап, өз дағдыларын жетілдіруге, өзі жұмыс істейтін жабдықты өзгертуге дайын болуы керек. Оның жұмысы одан өте дәлдік пен ұқыптылықты, оптикалық бөлшектерді жасау және өңдеу ережелерін қатаң сақтауды талап етеді.