Құрметті студенттер! Келесі мамандықтар бойынша оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бос орындардың бар екендігі туралы хабар етеміз

Келесі мамандықтар бойынша оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бос орындардың бар екендігі туралы хабар етеміз:

1. 07140600 «Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» біліктілігі 4S07140602 «Жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі техник»:
• 2 курс, оқыту тілі: орыс және қазақ тілі;
• 3 курс, оқыту тілі: орыс тілі;

2. 09140200 «Медициналық оптика» біліктілігі 4S09140201 «Медициналық оптика» – 2 курс, оқыту тілі: орыс тілі;

3. 09130100 «Мейіргер ісі» біліктілігі 4S09130103 «Жалпы практикадағы мейіргер» – 1 курс, оқыту тілі: қазақ тілі.

Өтініш беру үшін
оқу бөліміне хабарласыңыз (104 кабинет)

Система комментирования SigComments